Study tour

10 - 14 June 2019
Casablanca and Marrakesh, Morocco
Study tour

2019 ENCATC International Study Tour

12 - 14 Feb 2018
New York City, United States
Study tour

7th ENCATC International Study Tour to NYC

14 - 17 Mar 2017
Abu Dhabi Mar 14 > 15 2017 // Dubai Mar 16 > 17 2017, United Arab Emirates
Study tour

6th ENCATC International Study Tour to the Emirates

2 - 5 Dec 2013
New York, United States
Study tour

1st ENCATC International Study Tour

13 - 15 Mar 2013
Brussels, Belgium
Study tour

European Study Visit